Chanel 22 กระเป๋าของสาวยุคใหม่ จุได้ใจไปเต็มๆ

Chanel 22 กระเป๋าของสาวยุคใหม่ จุได้ใจไปเต็มๆ

Chanel 22 กระเป๋าที่เปิดตัวมาในปี 2022 ความฮอต และความจุนั้น ถือว่าได้ใจสาวยุคใหม่เป็นอย่างมาก ทำให้ใบนี้กลายเป็น It Bag และเป็นกระเป๋า Permenent ไลน์ใหม่ของทาง Chanel ได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งเราจะพาสาวๆ ย้อนไปดูถึงที่มาของกระเป๋ารุ่นนี้กันว่า มีความเป็นมาอย่างไร...