Goyard 9 ไอเท่มที่ต้องมี จากแบรนด์แฟชั่นเก่าแก่กว่า 200 ปี

Goyard 9 ไอเท่มที่ต้องมี จากแบรนด์แฟชั่นเก่าแก่กว่า 200 ปี

Goyard แบรนด์ที่สาวกแบรนด์หรูตัวจริงเท่านั้นถึงจะรู้จัก เพราะเป็นแบรนด์ที่ไม่เคยทำการโปรโมตสินค้า ไม่มีการจัดแฟชั่นโชว์ น้อยคนมากจึงจะรู้จัก แต่แบรนด์ก็ยืดหยัดมาได้มากกว่า 200 ปี สินค้าที่ออกมาก็จะเป็นกลุ่มเดิมๆ พวกกระเป๋า เครื่องหนังชิ้นเล็ก และหีบใส่ของ...